«Διεξαγωγή Διαδικτυακής Ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα: “Δυνατότητες για χρηματοδότηση δράσεων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 «Στρατηγικές Συμπράξεις» του προγράμματος Erasmus+”

Σας γνωστοποιούμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως η Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης θα διοργανώσει Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018, ώρες 11:00 πμ – 14:00μμ και μπορούν να την παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πατώντας εδώ . https://diavlos.grnet.gr/event/e1024

Η Ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 2018 και απευθύνεται στην Εκπαιδευτική και Ακαδημαϊκή κοινότητα και σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις προτεραιότητες και τους κανονισμούς του προγράμματος Erasmus+ και ιδιαίτερα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω της Βασικής Δράσης 2 «Στρατηγικές Συμπράξεις».