…Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +, υλοποιεί το έργο «Teaching European Signed Languages as a First Language» με διακριτό τίτλο: “SIGN FIRST” (Διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών ως πρώτη γλώσσα). Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση….

Στην ημερίδα θα παρουσιάσουμε το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί και  την πορεία του προγράμματός μας:  «SIGN FIRST» http://www.sign1st.eu/en/

Οι θεματικές ενότητες  της ημερίδας υποστηρίζουν την υλοποίηση της Υ.Α. 2103/2017, με την οποία  εντάσσεται η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και η εκμάθηση αυτής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των κωφών και βαρηκόων μαθητών.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (μόνιμους, αναπληρωτές και αυτοί που είναι στους πίνακες με επάρκεια στην ΕΝΓ), γονείς, μέλη της Κοινότητας των Κωφών, και γενικά χρήστες της ΕΝΓ, Διερμηνείς και μαθητές ΕΝΓ, φοιτητές, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο.

Το πλήρες κείμενο: Ημερίδα για τη διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών

Η αφίσα της ημερίδας