…Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +, υλοποιεί το έργο «Teaching European Signed Languages as a First Language» με διακριτό τίτλο: “SIGN FIRST” (Διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών ως πρώτη γλώσσα) pdf 서적 다운로드. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση… Dreamweaver cc 2017.

Στην ημερίδα θα παρουσιάσουμε το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί και  την πορεία του προγράμματός μας:  «SIGN FIRST» http://www.sign1st.eu/en/

Οι θεματικές ενότητες  της ημερίδας υποστηρίζουν την υλοποίηση της Υ.Α microsoft solitaire collection. 2103/2017, με την οποία  εντάσσεται η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και η εκμάθηση αυτής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των κωφών και βαρηκόων μαθητών Godfather game.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (μόνιμους, αναπληρωτές και αυτοί που είναι στους πίνακες με επάρκεια στην ΕΝΓ), γονείς, μέλη της Κοινότητας των Κωφών, και γενικά χρήστες της ΕΝΓ, Διερμηνείς και μαθητές ΕΝΓ, φοιτητές, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο Sorry city download.

Το πλήρες κείμενο: Ημερίδα για τη διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών

Η αφίσα της ημερίδας