Σε λίγα χρόνια θα γιορτάζουμε την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Η Επιστημονική Επιτροπή του ερευνητικού προγράμματος «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ» προτείνει στην εκπαιδευτική κοινότητα μία δράση Τοπικής Ιστορίας, προσκαλώντας μαθητές να μελετήσουν «πώς θυμόμαστε» το παρελθόν και να τους εξοικειώσει με τη δουλειά του ιστορικού, του ερευνητή και του αρχειονόμου. Το ερευνητικό πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (https://www.rchumanities.gr/ )

Το πλήρες κείμενο: “Πώς θυμόμαστε την Ελληνική Επανάσταση του 1821”

Έγκριση υλοποίησης της Δράσης «Πώς θυμόμαστε την Ελληνική Επανάσταση του 1821»