… Εγκρίνεται η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του επισυναπτόμενου πίνακα από εγκρίσεως έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2018 στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στα Τμήματα Ένταξης και στα ΚΕΔΔΥ του επισυναπτόμενου πίνακα…

Το πλήρες κείμενο:   Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών