Τοποθετήσεις Αναπληρωτών ΠΕ70 (ΣΤ’ΦΑΣΗ) και ΠΕ60 (Ε’ΦΑΣΗ)

Elsword Hack Download

Οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί ΠΕ60 (Ε’ φάση) και ΠΕ70 (ΣΤ’ φάση) που προσελήφθησαν στις 26/1/2018 οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες στις οποίες τοποθετήθηκαν το συντομότερο δυνατό prime95 .

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών ΠΕ70 (ΣΤ’ΦΑΣΗ) και ΠΕ60 (Ε’ΦΑΣΗ)

Download the computer go game