Η Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Κυκλάδων ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες και τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών:

  • από Περιοχή σε Περιοχή,
  • από Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ

Οι πίνακες είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα της Διεύθυνσης: http://dipe.kyk.sch.gr

Παρακαλούνται, με ευθύνη των Διευθυντών, να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί.

Το πλήρες έγγραφο: Ανακοίνωση οριστικών πινάκων

Από Περιοχή σε Περιοχή

Από Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ  – ΚΕΔΔΥ