Φέτος, στο 24ο Ετήσιο Συμβούλιο Αντιπροσώπων του Προγράμματος της «Παιδική HELMEPA», την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την εκπροσώπευσε η Αντίπαρος και συγκεκριμένα το Νηπιαγωγείο Αντιπάρου με τις εθελόντριες εκπαιδευτικούς την κ. Μαρία Μπιζά και την κ. Βασιλική Κρικώνη.
Ο μαθητής  Ιωάννης Πατέλης ως Αρχηγός της Ομάδας 2266(Ν) του Νηπιαγωγείου Αντιπάρου, που πραγματοποίησε πέρυσι τις περισσότερες δραστηριότητες του Προγράμματος «Παιδική HELMEPA» στο Νότιο Αιγαίο, εκπροσώπησε την περιφέρεια στο 24ο Συμβούλιο Αντιπροσώπων Παιδιών.

Συγχαρητήρια στις εκπαιδευτικούς και στα παιδιά για την αξιόλογη δουλειά τους.

Το πλήρες κείμενο: «Παιδική HELMEPA»: το Συμβούλιο των παιδιών για το σχ. Έτος 2016-17