Ειδικότητες – Τοποθετήσεις Γ’ φάση – 2017_18

Οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στη Γ΄ Φάση ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες στις οποίες τοποθετήθηκαν το συντομότερο δυνατό.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων

Ειδικότητες – Τοποθετήσεις Γ’ φάση – 2017_18