… εγκρίνουμε την υλοποίηση παρεμβάσεων και δράσεων, που υλοποιείτε στις σχολικές μονάδες ΠΕ και ΔΕ .Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κλινική εξέταση, την καταγραφή και την ενημέρωση σε θέματα παιδιατρικής και οδοντιατρικής φροντίδας και στοχεύει στην πρόληψη της στοματικής υγείας και την προαγωγή της υγείας των μαθητών ΠΕ και ΔΕ , με τη βοήθεια της πλήρως εξοπλισμένης Κινητής Παιδοοδοντιατρικής Μονάδας «Λητώ»…

Το πλήρες κείμενο: Παρεμβάσεις από την ιατρική οργάνωση ‘’Γιατροί του Κόσμου’’