Ειδικότητες – Τοποθετήσεις Β’ φάσης 2017-18

Οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στη Β΄ Φάση ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, οφείλουν να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία στις σχολικές μονάδες στις οποίες τοποθετήθηκαν.

Καλή αρχή, καλή δύναμη στο έργο σας!!!

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων