Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning προσκαλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) που διδάσκουν την τρέχουσα σχολική χρονιά σε Νηπιαγωγεία της χώρας και ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν ένα έργο eTwinning, να δηλώσουν συμμετοχή στο σεμινάριο εξεύρεσης συνεργατών που θα πραγματοποιηθεί στις 23-25 Νοεμβρίου 2017 στην Πάτρα (Δυτική Ελλάδα) Duolingo.

Tα σεμινάρια εξεύρεσης συνεργατών αφορούν κυρίως εκπαιδευτικούς χωρίς εμπειρία στο eTwinning με σκοπό να βρουν νέους συνεργάτες εκπαιδευτικούς από το εξωτερικό και να ξεκινήσουν το πρώτο τους έργο Melody Good Day. Θα επιλεγούν 10 νηπιαγωγοί για το σεμινάριο με πλήρη τίτλο “Creativity and digital competences in eTwinning projects for kindergarteners” 백발백중 apk 다운로드. Γλώσσα του σεμιναρίου είναι τα Αγγλικά και οι χώρες που συμμετέχουν είναι οι: Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος, Νορβηγία, Λιθουανία, Μάλτα, Τσεχία, Φινλανδία, Βουλγαρία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη και Σκόπια Download The Commandments.

Τα έξοδα συμμετοχής και μετακίνησης θα καλυφθούν από το έργο eTwinning 2017.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στο eTwinning (μπορούν να κάνουν εγγραφή πριν την υποβολή της αίτησης)
  • Να μην έχουν υλοποιήσει κανένα έργο eTwinning έως τώρα
  • Να γνωρίζουν Αγγλικά, επίπεδο Β2 (γλώσσα επικοινωνίας του συνεδρίου)
  • Να γνωρίζουν χρήση Η/Υ (Α Pop out of the forest of animalsed? επίπεδο)
  • Να υπάρχει ενασχόληση με Τ.Π.Ε. και οτιδήποτε καινοτόμο στην τεχνολογία (π.χ firefox 39 다운로드. ρομποτική)

Μετά την επιλογή τους θα ζητηθεί απο τις/ους νηπιαγωγούς να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα αποδεικτικά γνώσης Αγγλικών και Η/Υ Sony Vegas Crack. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η γνωριμία με το eTwinning και η συμμετοχή σε ένα έργο eTwinning Download Bloomberg Excel.

Οι νηπιαγωγοί που θα συμμετέχουν θα λάβουν δωρεάν για το νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκουν προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου (ειδικά κατασκευασμένο ρομπότ για να χρησιμοποιούνται από μαθητές προσχολικής ηλικίας) self-introduction ppt. Ο προγραμματισμός τους γίνεται με πλήκτρα που βρίσκονται επάνω τους (On-board) και μπορούν να προγραμματιστούν για να κινούνται με ακρίβεια στο χώρο easy2boot 다운로드.

Τα έξοδα συμμετοχής και μετακίνησης θα αποζημιωθούν από το έργο eTwinning 2017 σε χρονικό διάστημα περίπου ενός μήνα. Διαμονή στο ξενοδοχείο που θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο προβλέπεται μόνο για τους εκπαιδευτικούς με έδρα υπηρέτησης μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί για να συμμετάσχουν θα πρέπει να φροντίσουν για την έκδοση ειδικής άδειας, βάσει των νόμιμων διαδικασιών. Η άδεια είναι προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή και πρέπει να κατατεθεί στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.)  από τον εκπαιδευτικό με ΑΔΑ (αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης- κωδικός που αποκτά κάθε πράξη μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης της στην εφαρμογή της Διαύγειας) ή από την Υπηρεσία που εξέδωσε την άδεια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς ΑΔΑ, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν το σεμινάριο.

Οι νηπιαγωγοί που θα συμμετέχουν θα πρέπει:

  • Να εγγράψουν ένα έργο eTwinning κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου
  • Να ενημερώνουν την κάρτα έργου σε δίμηνη βάση και
  • Να υποβάλουν αίτηση για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας με την ολοκλήρωση του έργου που θα σχετίζεται ως επί το πλείστον με το κιτ που θα παραλάβουν.

Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.etwinning.gr/survey/index.php/827933/lang-el

Στη φόρμα οι νηπιαγωγοί θα πρέπει να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία, καθώς επίσης και μία σύντομη περιγραφή του καινοτόμου έργου τους (στην ελληνική γλώσσα).

Oι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέχρι τις 30/10/2017 στις 12.00 το μεσημέρι. Τα ονόματα όσων επιλεγούν θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα: http://www.etwinning.gr