Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2017-2018
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, επιθυμώντας  να εξοικειώσει τους μικρούς μαθητές με σύγχρονα μοντέλα εκπαίδευσης βασισμένα στη μαθητοκεντρική προσέγγιση της γνώσης, ώστε να μπουν βάσεις για τη δημιουργία ενός ανοικτού περιβάλλοντος μάθησης που εν τέλει θα δημιουργήσει ενεργούς πολίτες,  να προωθήσει την καινοτομία (innovation) στην εκπαίδευση μέσα από στοχευμένες
δραστηριότητες,  να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία με την ενδεδειγμένη χρήση (ομαδο)συνεργατικών μεθόδων (cooperative/collaborative teaching methods) και τη χρήση ΤΠΕ, προσκαλεί για πέμπτη χρονιά τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν προτάσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2017-18 από νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Το πλήρες κείμενο: Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2017-18

Έγκριση υλοποίησης προγράμματος Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ.Λάτση

Καινοτομία

Συνεργατική μάθηση – Επιχειρηματικότητα

SWOT analysis γενικά

SWOT template

Business Plan Template