5ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας», (πρώην Συνέδριο Ημαθίας), “Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη”

Ειδική θεματική ενότητα: «Τεχνολογίες, Τέχνες & Πολιτισμός στην Εκπαίδευση» που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 27-29 Απριλίου 2018. Το συνέδριο είναι υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ – Αριθμός πρωτ.123699/Δ2/20-07-2017.

Επίσης στο πλαίσιο του  5ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 27 – 29 Απριλίου 2018, περιλαμβάνεται θεματική ενότητα με τίτλο «Εκπαιδευτική Ρομποτική» η οποία αφορά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και συνοδεύεται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (παρουσιάσεων, επιδείξεων, εισηγήσεων, ερευνών, εκδηλώσεων, εργαστηρίων κ.ά.). Η συμμετοχή στην θεματική αυτή ενότητα συνίσταται στην υποβολή συνοδευτικού κειμένου στο οποίο θα περιγράφεται η εργασία και μιας ολιγόλεπτης ταινίας (βίντεο) με την οποία θα παρουσιάζεται το έργο (βλέπε συνημμένο έγγραφο).

Σημαντικές ημερομηνίες

  • Έως 5 Μαρτίου 2018: Υποβολή εργασιών
  • 28 Απριλίου 2018: Παρουσίαση των εργασιών που θα υποβληθούν και θα εγκριθούν.

1η ανακοίνωση – Διοργάνωση του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη

Καλές πρακτικές διδακτικής αξιοποίησης Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε σχολικό περιβάλλον

Δικτυακός τόπος του Συνεδρίου:   https://5syn-thess2018.ekped.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/tpe2016
Twiter: https://twitter.com/5_thess2018

 

Για τη Συντονιστική Επιτροπή

Νίκος Τζιμόπουλος