Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι επικαιροποιήσαμε τη σελίδα του δικτυακού μας τόπου Έντυπα – Υποδείγματα (στον σύνδεσμο Λειτουργία σχολικών μονάδων) όσον αφορά:

  1. τα πρότυπα αποφάσεων αδειών Μονίμων Εκπαιδευτικών
  2. τα πρότυπα αποφάσεων αδειών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών