Η  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας, διαμέσου της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS προγραμματίζει εκπαιδευτικές παρουσιάσεις στα Δημοτικά Σχολεία της Μυκόνου, 17 – 20 Οκτωβρίου 2017, με θέμα: “Λέμε αντίο στην πλαστική σακούλα”.

Οι παραπάνω ενημερωτικές παρουσιάσεις είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας  & Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ.: 76582 /Δ2/10-5-2017 .

Κάθε παρουσίαση έχει διάρκεια μίας διδακτικής ώρας και μπορούν να συμμετέχουν περίπου 50 μαθητές ανά παρουσίαση.

Περισσότερα στα συνημμένα:

Εκπαιδευτική παρουσίαση στα Δημοτικά της Μυκόνου  – «Λέμε αντίο στην πλαστική σακούλα» – Εκπαιδευτικό πακέτο για την μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον

Ανανέωση έγκρισης υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων από το Δίκτυο Μεσόγειος S.O.S. για το Σχολικό Έτος 2017-2018

Δήλωση συμμετοχής προς Δίκτυο Μεσόγειος SOS

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση