Λειτουργικά κενά ειδικοτήτων

Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας

Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας

Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ 08 Εικαστικών

Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής

Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ 16 Μουσικής

Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ 19-20 Πληροφορικής

Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ 32 και ΠΕ 18.41 Θεατρικής Αγωγής

Προσωρινός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών 2017 – β’ φάση

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψήφιων διευθυντών δημοτικών σχολείων Ν. Κυκλάδων.

Προσωρινός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών 2017 – β’ φάση

Κατάθεση ενστάσεων τόσο για θέματα προσμέτρησης αντικειμενικών μορίων, όσο και κατά της μη αποδοχής της υποψηφιότητας λόγω του ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλογής,  από 6/9/2017 έως και 8/9/2017 και ώρα 15:00.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται εγγράφως, είτε αυτοπροσώπως, είτε στο fax της ΔΠΕ…

Λειτουργικά κενά για τμήματα ένταξης και ειδικά σχολεία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ 70 ΕΑΕ και ΠΕ 71 για Τμήματα Ένταξης και Ειδικά Δημοτικά Σχολεία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ 60 ΕΑΕ και ΠΕ 61 για Τμήματα Ένταξης και Ειδικά Νηπιαγωγεία