Δικαιολογητικά και έγγραφα αναπληρωτών

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές/τριες  για το σχ. έτος 2017-2018 στη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά με την ανάληψη υπηρεσίας τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών
 2. Υπεύθυνη δήλωση
 3. Δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτή ΕΣΠΑ 2017-18
 4. Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτή ΕΣΠΑ 2017-18
 5. Ατομικά στοιχεία αναπληρωτή εκπαιδευτικού της Πράξης “Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2017-18”
 6. Ατομικά στοιχεία αναπληρωτή εκπαιδευτικού/ΕΕΠ/ΕΒΠ της Πράξης “Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18”
 7. Ατομικά στοιχεία αναπληρωτή εκπαιδευτικού της Πράξης “Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-18”
 8. Ατομικά στοιχεία αναπληρωτή εκπαιδευτικού/ΕΕΠ/ΕΒΠ της Πράξης “Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18”
 9. Αίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος
 10. Αίτηση για αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακού – Διδακτορικού τίτλου
 11. Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας
 12. Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας
  Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (αναφορά ανάληψης,…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων 2/Θ και 3/Θ Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων – Ανακοινοποίηση

Προκήρυξη θέσεων Προϊσταμένων 2Θ_3Θ_2017 – Ανακοινοποίηση