ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

  • Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών
  • Εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων
  • Αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν την Παρασκευή, 1η  Σεπτεμβρίου 2017.

Τοποθέτηση Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών

Τοποθέτηση Διάθεση ΠΥΣΠΕ ΠΕ05_ΠΕ06_ΠΕ08_ΠΕ19_20

Αποσπάσεις Εντός και Εκτός ΠΥΣΠΕ 2017