Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, διδακτικού έτους 2017-2018

sound effects that appeared

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

  • Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών
  • Εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων
  • Αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν την Παρασκευή, 1η  Σεπτεμβρίου 2017 Mad Max Fury Road .

Τοποθέτηση Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών

Τοποθέτηση Διάθεση ΠΥΣΠΕ ΠΕ05_ΠΕ06_ΠΕ08_ΠΕ19_20

Αποσπάσεις Εντός και Εκτός ΠΥΣΠΕ 2017

Play and MyHome