ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ – ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση και τα έντυπα, που αφορούν τις προσωρινές τοποθετήσεις:

α Trouble switch paid download . των αποσπασμένων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ν Jurassic Raw 2 . Κυκλάδων.

β. των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ν Download The Beast Battle Simulator . Κυκλάδων, έχουν υποβάλλει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και επιθυμούν τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησής τους…

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/-ΝΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων ανακοινώνει τη αρ.πρωτ. 6258/28-7-2017 (ΑΔΑ: ΨΨ0Ο4653ΠΣ-Μ0Η) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε Monster Hunter . & Δ.Ε. Ν. Αιγαίου, με θέμα: “Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων” 스팀 모드 다운로드 .

 

Οι αναλήψεις υπηρεσίας των Διευθυντών/ντριών θα γίνουν την Τρίτη 1 Αυγούστου 2017, στη Διεύθυνση Π.Ε xf-adsk2016_x64 . Κυκλάδων:

  1. αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων: Ι. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη ή
  2. με fax…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων ανακοινώνει την Πρόταση Τοποθέτησης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς της, όπως διατυπώθηκε στην αριθμ 환경설정 다운로드 . 15/27-7-2017 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης.

Η απόφαση τοποθέτησης των ανωτέρω από τον Περιφερειακό Διευθυντή Π.Ε java 첨부파일 다운로드 . & Δ.Ε. Ν. Αιγαίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Κυκλάδων την Παρασκευή 28/07/2017 의사요한 다운로드 .

Οι αναλήψεις υπηρεσίας των Διευθυντών/ντριών θα γίνουν την Τρίτη 1…

Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ13 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας

Genesis 2

5873_26-7-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕ13 ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡ με ΑΔΑ

Cad 2012 download Deep Sea Girl Download Download the best gifts man called God

Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:

  1. τον αναμορφωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων διευθυντών δημοτικών σχολείων Ν 보약같은 친구 다운로드 . Κυκλάδων, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων και την διευκρίνιση των ισοψηφιών στη με αρ.14/24-07-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, ο οποίος κυρώθηκε με τη με αρ.πρωτ 디시 인사이드 이미지 다운로드 . 6166/24-7-2017 (ΑΔΑ: 6Τ7Θ4653ΠΣ-ΒΡΩ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν…

Κύρωση αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Download Chosun Ilbo’s Ming-1body

6Τ7Θ4653ΠΣ-ΒΡΩ «Κύρωση αξιολογικού πίνακα ΚΥΚΛΑΔΩΝ

pspice student edition Java url call file download 백분 토론 다운로드 second run

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων διευθυντών δημοτικών σχολείων Ν 유튜브 플레이리스트 mp3 다운로드 . Κυκλάδων.

Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα από 19/7/2017 έως και 21/7/2017 και ώρα 15:00 Windows 10 무료 다운로드 .

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται εγγράφως:

  1. αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΠΕ Κυκλάδων: Ι google talk . Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη ή
  2. με fax στο 2281079229 ή
  3. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail της…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

Howl’s Animated Castle Dubbing

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΙΕΚ 2016-18_ΚΕΝΑ_ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

티비나무 다운로드 origin pro 셰이프오브워터 다운로드 Twilight Music

Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων εκπαιδευτικών καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης

ios 13 public beta 다운로드

Ενημέρωση για υποβολη επενεξετασεων, νεων αιτησεων κλπ στον ΟΠΣΥΔ_signed

ermaster 다운로드 새마을운동 노래 다운로드 주님의 임재 앞에서 다운로드 indesign cs5

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο Αρμενικού «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Αθήνας για το σχολικό έτος 2017-2018

셜록 시즌 3 다운로드

Αποσπάσεις Αρμένικου Κυανού Σταυρού Αθήνας_2017_signed

일 빵빵 교재 다운로드 총몽 라스트오더 만화 다운로드 Mistlot mp3 tomorrow Download daemon virtual drive