Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση και τα έντυπα, που αφορούν τις προσωρινές τοποθετήσεις:

α Trouble switch paid download. των αποσπασμένων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ν Jurassic Raw 2. Κυκλάδων.

β. των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ν Download The Beast Battle Simulator. Κυκλάδων, έχουν υποβάλλει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και επιθυμούν τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησής τους 소주한잔 다운로드.

Γ. των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ08 και ΠΕ19-20 που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ν 뱀파이어 다이어리 시즌 1 다운로드. Κυκλάδων, έχουν υποβάλλει αίτηση προσωρινής τοποθέτησης και επιθυμούν τροποποίηση της αίτησής τους 바람의나라 연 다운로드.

Προθεσμία υποβολής αίτησης-δήλωσης προτίμησης : από τη Δευτέρα 31-07-2017 έως και την Τρίτη 08-08-2017 charles 다운로드.

 

 

Πρόσκληση

Αίτηση δήλωσης τοποθέτησης αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΠΕ

Έντυπο τροποποίησης αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

Έντυπο τροποποίησης δήλωσης τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ

Αίτηση ανάκλησης της αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ