ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ – ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση και τα έντυπα, που αφορούν τις προσωρινές τοποθετήσεις:

α. των αποσπασμένων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων.

β. των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων, έχουν υποβάλλει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και επιθυμούν τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησής τους.

Γ. των εκπαιδευτικών…

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/-ΝΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων ανακοινώνει τη αρ.πρωτ. 6258/28-7-2017 (ΑΔΑ: ΨΨ0Ο4653ΠΣ-Μ0Η) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Ν. Αιγαίου, με θέμα: “Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων”.

 

Οι αναλήψεις υπηρεσίας των Διευθυντών/ντριών θα γίνουν την Τρίτη 1 Αυγούστου 2017, στη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων:

  1. αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων: Ι. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη ή
  2. με fax στο 2281079229 και…