ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ – ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση και τα έντυπα, που αφορούν τις προσωρινές τοποθετήσεις:

α Trouble switch paid download . των αποσπασμένων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ν Jurassic Raw 2 . Κυκλάδων.

β. των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ν Download The Beast Battle Simulator . Κυκλάδων, έχουν υποβάλλει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και επιθυμούν τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησής τους…

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/-ΝΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων ανακοινώνει τη αρ.πρωτ. 6258/28-7-2017 (ΑΔΑ: ΨΨ0Ο4653ΠΣ-Μ0Η) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε Monster Hunter . & Δ.Ε. Ν. Αιγαίου, με θέμα: “Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων” 스팀 모드 다운로드 .

 

Οι αναλήψεις υπηρεσίας των Διευθυντών/ντριών θα γίνουν την Τρίτη 1 Αυγούστου 2017, στη Διεύθυνση Π.Ε xf-adsk2016_x64 . Κυκλάδων:

  1. αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων: Ι. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη ή
  2. με fax…