Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:

  1. τον αναμορφωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων διευθυντών δημοτικών σχολείων Ν 보약같은 친구 다운로드. Κυκλάδων, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων και την διευκρίνιση των ισοψηφιών στη με αρ.14/24-07-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, ο οποίος κυρώθηκε με τη με αρ.πρωτ 디시 인사이드 이미지 다운로드. 6166/24-7-2017 (ΑΔΑ: 6Τ7Θ4653ΠΣ-ΒΡΩ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν mariadb jdbc 다운로드. Αιγαίου.
  2. την πρόσκληση των υποψηφίων διευθυντών για δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν mt exe 다운로드. Κυκλάδων.
  3. το έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν 학교 종소리 mp3 다운로드. Κυκλάδων.

Οι δηλώσεις προτίμησης θα υποβάλλονται εγγράφως, την Τρίτη, 25/7/2017 έως τις 16:00:

  1. αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΠΕ Κυκλάδων: Ι Download Bainglory Android. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη ή
  2. με fax στο 2281079229 και κατόπιν με ταχυδρομείο (συστημένη επιστολή) ή
  3. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail της ΔΠΕ Κυκλάδων: mail@dipe.kyk.sch.gr και κατόπιν με ταχυδρομείο (συστημένη επιστολή)

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καλούν στη ΔΠΕ Κυκλάδων για επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσής τους mac word.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Σ movie Christmas Carols.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2017

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ