Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων διευθυντών δημοτικών σχολείων Ν. Κυκλάδων.

Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα από 19/7/2017 έως και 21/7/2017 και ώρα 15:00.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται εγγράφως:

  1. αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΠΕ Κυκλάδων: Ι. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη ή
  2. με fax στο 2281079229 ή
  3. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail της ΔΠΕ Κυκλάδων: mail@dipe.kyk.sch.gr (σε μορφή pdf, ενυπόγραφη)

 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν οι ίδιοι, να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση, στο 22810822226, για επιβεβαίωση παραλαβής της τυχόν ένστασής τους.

ΤΕΛΙΚΟΣ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ