Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε ορθή επανάληψη του αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψήφιων διευθυντών δημοτικών σχολείων Ν 버즈런처 다운로드. Κυκλάδων, κατά φθίνουσα σειρά, όπως διαμορφώθηκε μετά την εκδίκαση των ενστάσεων στη με αριθμ.9/16-6-2017 Συνεδρίαση του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων office 2010 무료 다운로드.

Η ορθή επανάληψη αφορά στη μοριοδότηση των υποψήφιων διευθυντών Πέππα Χαράλαμπου, κλ.ΠΕ11 και Τσουκαλίδου Παρθένας, κλ.ΠΕ70 3utools 다운로드.

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2017