Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι είναι διαθέσιμη η συμπλήρωση/διόρθωση συγκεκριμένων πεδίων του ηλεκτρονικού φακέλου του εκπ/κού καθώς και η εγγραφή νέων χρηστών για την απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Π.ΣΥ.Δ. μέσω της ιστοσελίδας https://opsyd.sch.gr/.

Κατόπιν της εγγραφής τους στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. οι νέοι χρήστες οφείλουν να προσέλθουν σε μία Δ/νση Εκπ/σης (αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) με το δελτίο ταυτότητας/διαβατήριό τους προκειμένου να υποβάλουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση πιστοποιητικά που αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του συστήματος. Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (κατά προτίμηση σκαναρισμένα σε pdf μορφή) είτε με αποστολή email στο dioik@dipe.kyk.sch.gr είτε με στικάκι usb στα Γραφεία της Διεύθυνσης.