ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΧΕΤ:  Οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  με αριθμούς
1) 26587/Ε1/16-02-2017  με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017»
2) 30611/Ε1/23-02-2017 με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπ/κων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
3) 31658/Ε1/24-02-2017 με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπ/κων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, η Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Κυκλάδων ανακοινώνει τους προσωρινούς…