Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων α) των αναπληρωτών των Προέδρων και β) των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Δωδεκανήσου και Κυκλάδων από 01-01-2017 έως 31-12-2018

The king loves download

Πρόσκληση

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικού με τουλάχιστον 15ετή εκπαιδευτική 

Πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση στο ΠΥΣΠΕ ως μέλη

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διευθυντή σχολικής μονάδας για αναπληρωτής του προέδρου

Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών για τοποθέτηση στη θέση του αναπληρωτή προέδρου στο ΠΥΣΠΕ

디비전2 다운로드 노브레인 mp3 다운로드 Download the doorpaint iPad paper