Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων α) των αναπληρωτών των Προέδρων και β) των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Δωδεκανήσου και Κυκλάδων από 01-01-2017 έως 31-12-2018

Πρόσκληση

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικού με τουλάχιστον 15ετή εκπαιδευτική 

Πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση στο ΠΥΣΠΕ ως μέλη

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διευθυντή σχολικής μονάδας για αναπληρωτής του προέδρου

Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών για τοποθέτηση στη θέση του αναπληρωτή προέδρου στο ΠΥΣΠΕ