Μήνυμα του ΥΠΠΕΘ για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Download the 7080 song collection

Σας διαβιβάζουμε μήνυμα του κ. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επέτειο του Πολυτεχνείου, προκειμένου αυτό να ανακοινωθεί σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου inst to you shining today .

Διαβιβαστικό

Μήνυμα Υπουργού για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Edge browser download