Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών ΕΣΠΑ ΠΕ60 και τακτικού ΠΕ06

Gotham font

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αναπληρωτών ΕΣΠΑ ΠΕ 60 και τακτικού ΠΕ 06 최호적아문 다운로드 . Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να αποστείλουν την αναφορά ανάληψης υπηρεσίας τους στη Δ.Π.Ε Great Bok Chun-bin download . Ν. Κυκλάδων.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΣΠΑ ΠΕ60 και τακτικού ΠΕ06