Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων β? φάσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σας γνωρίζουμε ότι θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία για το χρόνο και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων ανακλήσεων, τροποποιήσεων, επανεξετάσεων καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στο ΟΠΣΥΔ 컴퍼니 오브 히어로즈 1 다운로드.

Σε περίπτωση που προσέλθουν εκπαιδευτικοί για κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για τα ανωτέρω θα ενημερωθούν σχετικά window movie maker 2012. Εάν επιμένουν να καταθέσουν εγχάρτως αίτηση και δικαιολογητικά δεν θα αποστέλλονται με κανένα τρόπο (έγχαρτα, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στις υπηρεσίες μας 3ds 게임 다운로드.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ