Αιτήσεις ανακλήσεων, τροποποιήσεων, επανεξετάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων β? φάσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σας γνωρίζουμε ότι θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία για το χρόνο και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων ανακλήσεων, τροποποιήσεων, επανεξετάσεων καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στο ΟΠΣΥΔ.

Σε περίπτωση που προσέλθουν εκπαιδευτικοί για…