Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, έπειτα από τη Β Powerpoint 2007? Φάση των αποσπάσεων και τις συμπληρωματικές αιτήσεις αδειών που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας μετά την ανακοίνωση των αρχικών κενών samsung photos.
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν την Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2016 illustration background.

 

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε διάθεση ΠΥΣΠΕ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με απόσπαση