ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, έπειτα από τη Β? Φάση των αποσπάσεων και τις συμπληρωματικές αιτήσεις αδειών που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας μετά την ανακοίνωση των αρχικών κενών.
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν την Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2016.

 

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε διάθεση ΠΥΣΠΕ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με απόσπαση