ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, έπειτα από τη Β Powerpoint 2007 ? Φάση των αποσπάσεων και τις συμπληρωματικές αιτήσεις αδειών που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας μετά την ανακοίνωση των αρχικών κενών samsung photos .
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν την Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2016 illustration background .

 

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε διάθεση ΠΥΣΠΕ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με απόσπαση