Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τα λειτουργικά κενά όλων των κλάδων και ειδικοτήτων πριν τη Β’ φάση των αποσπάσεων. Στην περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή θα γίνει ανακοινοποίηση.

 

Πίνακας λειτουργικών κενών δασκάλων – νηπιαγωγών

Πίνακας λειτουργικών κενών ειδικοτήτων