Λειτουργικά κενά όλων των κλάδων και ειδικοτήτων πριν τη Β’ φάση των αποσπάσεων

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τα λειτουργικά κενά όλων των κλάδων και ειδικοτήτων πριν τη Β’ φάση των αποσπάσεων. Στην περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή θα γίνει ανακοινοποίηση.

 

Πίνακας λειτουργικών κενών δασκάλων – νηπιαγωγών

Πίνακας λειτουργικών κενών ειδικοτήτων

Πρόσκληση για δήλωση αίτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Πρόσκληση

Αίτηση για τoποθέτηση κατά προτεραιότητα στην ίδια ή την όμορη ομάδα σχολείων

Αίτηση για τοποθέτηση σε άλλες ομάδες βάσει μορίων απόσπασης