Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση και τα έντυπα, που αφορούν τις προσωρινές τοποθετήσεις:

  1. των αποσπασμένων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων.
  2. των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων, έχουν υποβάλλει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και επιθυμούν τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησής τους.
  3. των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ08 και ΠΕ19-20 που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων, έχουν υποβάλλει αίτηση προσωρινής τοποθέτησης και επιθυμούν τροποποίηση της αίτησής τους.

Προθεσμία υποβολής αίτησης-δήλωσης προτίμησης: από τη Τετάρτη 17-08-2016 έως και την Παρασκευή 26-08-2016.

 

 

Εγκύκλιος

Έντυπο τροποποίησης αίτησης απόσπασης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Αίτηση ανάκλησης της αίτησης απόσπασης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Έντυπο τροποποίησης δήλωσης τοποθέτησης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Έντυπο δήλωσης τοποθέτησης αποσπασμένου από ΆΛΛΟ ΠΥΣΠΕ