Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών και η αναζήτησή τους, πρέπει να πραγματοποιούνται έχοντας στην αρχική σελίδα “Επιλεγμένο σχολικό έτος: 2016-2017”, η οποία είναι και η εξ ορισμού επιλογή και εμφανίζεται και πάνω δεξιά στις σελίδες του myschool.

Η αναζήτηση τοποθετήσεων παρελθόντων σχολικών ετών να πραγματοποιείται από την Φόρμα “ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -> Τοποθετήσεις εργαζομένων στην περιοχή ευθύνης μου” με αλλαγή στα Κριτήρια Αναζήτησης του πεδίου “Έτος υπηρέτησης”.

Σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε για τις προαναφερθείσες διαδικασίες αλλαγή στην αρχική σελίδα στο πεδίο “Επιλεγμένο σχολικό έτος: 2016-2017”. Αλλιώς είτε θα μπερδευτείτε και θα σβήσετε τοποθετήσεις του 2015-2016 (οπότε και θα χαθούν οι σχετιζόμενες με αυτές αναθέσεις) είτε οι τοποθετήσεις που θα πραγματοποιήσετε θα εμφωλευθούν στο σχολικό έτος 2015-2016 (αντί για το 2016-2017).

Τέλος, επειδή όσους ελέγχους κι αν έχουμε διεξάγει και όσα ενημερωτικά μηνύματα κι αν στείλουμε, είναι δυνατόν να προχωρήσετε σε κάποια ενέργεια που δεν την έχουμε σκεφθεί, παρακαλούμε θερμώς σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία ή δεν αισθάνεστε σίγουροι για κάποια ενέργεια, να επικοινωνείτε μαζί μας (τηλεφωνικώς ή με Δελτίο στο helpdesk) ΠΡΙΝ να προχωρήσετε στην πραγματοποίησή της, για το καλό όλων μας.

Με εκτίμηση,
Γιαννακόπουλος Χαράλαμπος
Διαχειριστής Μητρώου myschool