Αποσπάσεις σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Αποσπάσεις σε Περιφερειακές Διευθύνσεις

Αποσπάσεις σε ΓΑΚ

Αποσπάσεις στην Ακαδημία Αθηνών

Αποσπάσεις στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.

Αποσπάσεις σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Αποσπάσεις στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Αποσπάσεις στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Απόσπαση στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Αποσπάσεις στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.)

Αποσπάσεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Ανανέωση αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς