Ενημερωτικό Μήνυμα για Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών στο mySchool

Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών και η αναζήτησή τους, πρέπει να πραγματοποιούνται έχοντας στην αρχική σελίδα “Επιλεγμένο σχολικό έτος: 2016-2017”, η οποία είναι και η εξ ορισμού επιλογή και εμφανίζεται και πάνω δεξιά στις σελίδες του myschool.

Η αναζήτηση τοποθετήσεων παρελθόντων σχολικών ετών να πραγματοποιείται από την Φόρμα “ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -> Τοποθετήσεις εργαζομένων στην περιοχή ευθύνης μου” με αλλαγή στα Κριτήρια Αναζήτησης του πεδίου “Έτος υπηρέτησης”.

Σε…

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε φορείς 2016-2017

Αποσπάσεις σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Αποσπάσεις σε Περιφερειακές Διευθύνσεις

Αποσπάσεις σε ΓΑΚ

Αποσπάσεις στην Ακαδημία Αθηνών

Αποσπάσεις στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.

Αποσπάσεις σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Αποσπάσεις στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Αποσπάσεις στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Απόσπαση στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Αποσπάσεις στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.)

Αποσπάσεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Ανανέωση αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς