Ανακοίνωση προς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Μετά από πολλά ερωτήματα προς τη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων, ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπ/κοί που θα κάνουν αίτηση για πρώτη φορά, οφείλουν σύμφωνα με την Υ.Α. 112158/E2/08-07-2016 του ΥΠΠΕΘ να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας. Μετά την κατάθεση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών γίνεται η επικαιροποίηση των στοιχείων στο σύστημα του ΟΠΣΥΔ από τη Διεύθυνση.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχ. έτους 2016-2017

Η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη 12-07-2016 έως και την Τρίτη 19-07-2016.

Υπουργική Απόφαση

Πρόσκληση για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εντός ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ16

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης

Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού από μετάθεση

Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού για βελτίωση Εντός ΠΥΣΠΕ

Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού σε διάθεση

Πίνακας οργανικών κενών

Υπεύθυνη δήλωση για ανάκληση

Πίνακας μορίων εκπαιδευτικών

Πρόσκληση για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εντός ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ60-ΠΕ70 γενικής ή είδικής αγωγής

Παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση μόνο των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 και ΠΕ70. Για τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων θα αναρτηθεί νέα πρόσκληση τις προσεχείς ημέρες.

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης

Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού από μετάθεση

Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού για βελτίωση Εντός ΠΥΣΠΕ

Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού σε διάθεση

Πίνακας οργανικών κενών

Υπεύθυνη δήλωση για ανάκληση

Πίνακας μορίων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας

Πίνακας μορίων εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ ΠΕ70