ΠΣ myschool – Ενημερωτικό μήνυμα για άνοιγμα έτους 2016-2017

Για το σχολικό έτος 2016-2017 στο μητρώο του myschool πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές:

 

1) Αλλαγή Θέσης Προσωπικού Φακέλου, Περιοχής Μετάθεσης και Σχολικής Μονάδας Οργανικής (όπου πρόκειται για απευθείας μεταθέσεις σε μονάδα) από τις:

α) Γενικές Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας (109495/Ε1/04-07-2016 ? ΑΔΑ: 6ΥΣ04653ΠΣ-Γ1Ξ)

β) Γενικές Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας (107019/Ε2/30-06-2016 ? ΑΔΑ: 7ΨΖΙ4653ΠΣ-Β0Φ)

γ) Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και…

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση Πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα

왕좌의 게임 소설 다운로드

Εγκύκλιος

Ενημερωτικό έγγραφο

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οδηγίες Myschool

Υπόδειγμα αίτησης

Ten Byeong 마메 슈퍼슬램 다운로드 Don’t go download 플라이 마이 라이프 다운로드

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 2016 – Young digital talent eskills for jobs

equalizer 다운로드

Πρόσκληση

그로우토피아 다운로드 youtube video for iPhone 유성어 다운로드 치즈인더트랩 1부 다운로드

Οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ06, κλ.ΠΕ11, κλ.ΠΕ16, κλ.ΠΕ60 και κλ.ΠΕ70 Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής

xilinx ise 14.7 다운로드

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον αρχικό πίνακα σύμφωνα με την πρόταση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων για οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ06, κλ.ΠΕ11, κλ.ΠΕ16, κλ.ΠΕ60 και κλ.ΠΕ70 Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2016, όπως αυτός διαμορφώθηκε στη με αριθμ Great Bok Chun-bin download . 12/19-07-2016 συνεδρίασή του.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα ενστάσεων επί του πίνακα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή του (δηλαδή έως και…

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

니가 모르게 다운로드

Υπουργική Απόφαση

60일 지정생존자 8회 다운로드 Three Kingdoms Military War 4 왓츠앱 다운로드 무엇이든 물어보살 다운로드

Σύνταξη προσωρινών και τελικών αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό σχολικού έτους 2016-2017 και 2017 για το Νότιο Ημισφαίριο

it right to YouTube

Διευκρινιστική εγκύκλιος

Προσωρινοί πίνακες

Banshee Season 3 Download Moonlight Custom Rom fritzing 베가스 프로 12 다운로드