Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχ. έτους 2016-2017

Η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη 12-07-2016 έως και την Τρίτη 19-07-2016.

Υπουργική Απόφαση