Μετά τις πανευρωπαϊκές διακρίσεις των ελληνικών σχολικών μονάδων στη δράση eTwinning, και γενικότερα της επιτυχημένης πορείας της δράσης, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το ITYE «Διόφαντος» προγραμματίζουν νέο κύκλο ενημερωτικών ημερίδων στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σας επισυνάπτουμε την εγκύκλιο με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων eTwinning στο νομό μας.

Εγκύκλιος