Διευκόλυνση μετακίνησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές

Παρακάτω θα βρείτε  τη διευκρινιστική εγκύκλιο για το κώλυμα μετακίνησης των εκπαιδευτικών λόγω των απεργιακών ακινητοποιήσεων των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Εγκύκλιος

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση