Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων που αφορά στα Πνευματικά Δικαιώματα.

Στα συνημμένα έγγραφα θα βρείτε το ενημερωτικό γράμμα του ΟΠΙ, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την έγκριση του ΥΠ.Π.ΕΘ.

Ενημέρωση ΟΠΙ

Πρόγραμμα

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.